AB Vekron

"att spara energi med bibehållet inneklimat"

Våra projekt

* Ny station F5 på Sandviksverket åt PEAB.

* OVK på BRF trasten i Växjö

* Byte av ventilationsaggregat samt kompletteringar på ELLO i Lammhult.

* Startmöte för renovering av Bergs kyrka den 26/4. 

* Planerar för kommande OVKèr åt Inneklimat Väst.